حدود قیمت:

نمایش:
مرتب سازی بر اساس:
پیتزا آمریکانو

ترکیبات :

 • گوشت رست بیف شده
 • پنیر مخصوص
 • سس مخصوص
110,000 تومان
مشاهده سریع
پیتزا اسپشیال ایتالیایی

ترکیبات : 

 • میکس گوشت رست بیف
 • ژامبون گوشت مرغ
 • فیله مرغ
 • کوکتل
 • سس
125,000 تومان
مشاهده سریع
پیتزا اسپشیال زینو

ترکیبات : 

 • میکس ژامبون مرغ و گوشت
 • گوشت چرخ کرده
 • سوسیس شکاری
 • پنیر
120,000 تومان
مشاهده سریع
پیتزا پپرونی

ترکیبات :

 • میکس ژامبون تندوری
 • سس پپرونی
100,000 تومان
مشاهده سریع
مشاهده سریع
پیتزا چهار فصل

ترکیبات :

 • پپرونی
 • ژامبون
 • بیف
 • فیله مرغ
 • قارچ
 • پنیر ترکیبی
130,000 تومان
مشاهده سریع
پیتزا چیکن

ترکیبات :

 • فیله طعم دار
 • قارچ
 • پنیر ترکیبی
100,000 تومان
مشاهده سریع
پیتزا چیکن سی سیلی

ترکیبات :

 • فیله مرغ طعم دار شده
 • سس مخصوص
 • پنیر
110,000 تومان
مشاهده سریع
پیتزا زینو رست بیف

ترکیبات :

 • گوشت ریش شده
 • قارچ
 • پنیر
 • سس مخصوص
115,000 تومان
مشاهده سریع
پیتزا ژام زینو

ترکیبات :

 • میکس ژامبون مرغ و گوشت
 • قارچ بلانچ
 • پنیر
 • سس مخصوص
95,000 تومان
مشاهده سریع
پیتزا کاپری

ترکیبات :

 • میکس گوشت چرخ کرده
 • قارج بلانچ
 • پنیر
 • سس
115,000 تومان
مشاهده سریع
پیتزا کالزونه

ترکیبات :

 • گوشت چرخ کرده
 • ژامبون مرغ
 • پنیر ترکیبی
115,000 تومان
مشاهده سریع

بارگذاری...

موارد دیگری موجود نیست